Hướng dẫn kích hoạt event Truy cập website

Để cài đặt event Truy cập website, bạn xem các bước thực hiện từ ảnh động sau:


Hoặc làm theo các bước hướng dẫn: 

Bước 1: Từ menu màn hình quản trị, click chuột vào “Cài đặt” chọn “Event tag”Bước 2:
Tìm và chọn event có tên “Truy cập website” click biểu tượng edit của event “Truy cập website”

Bước 3: Nhập giá trị phù hợp cho event “Truy cập Website”

Để nhập giá trị phù hợp với event Truy cập website, bạn thực theo hướng dẫn

- Bạn truy cập vào website của bạn và copy toàn bộ URL- Quay trở lại màn hình tùy chỉnh cửa sự kiện Truy cập website trên MePuzz, bạn dán text nội dung trên URL website của bạn vào sự kiện tương ứng


Bước 4: Lưu lại event