Tạo tin web push cho khách hàng bấm chặn không đồng ý nhận tin nhắn

Tạo tin web push cho khách hàng bấm chặn không đồng ý nhận tin nhắn

Bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình menu của MePuzz, bạn nhấp chuột vào menu “Tin nhắn”, chọn “Tin không đăng ký”


Bước 2: Tại mình hình soạn tin web push, bạn nhập trường nội dung tin nhắn muốn hiển thị với khách hàng

Bước 3: Lưu lại

Lưu ý: Để hiểu ý nghĩa trường nội dung tin nhắn, bạn vui lòng xem thêm hướng dẫn giải thích ý nghĩa trường nội dung tin web push tại đây