Hướng dẫn kích hoạt event Xem danh mục

Để cài đặt event Xem danh mục, bạn xem các bước thực hiện từ ảnh động sau:


Hoặc làm theo các bước hướng dẫn: 

Bước 1: Từ menu màn hình quản trị, click chuột vào “Cài đặt” chọn “Event tag”


Bước 2: Tìm và chọn event có tên “Xem danh mục” click biểu tượng edit của event “Xem danh mục”


Bước 3: Nhập giá trị phù hợp cho event “Xem danh mục”

Để nhập giá trị phù hợp với event Xem danh mục, bạn thực theo hướng dẫn

- Bạn truy cập vào danh mục của bạn và copy nội dung URL tương ứng- Quay trở lại màn hình tùy chỉnh cửa sự kiện Xem danh mục trên MePuzz, bạn dán text nội dung trên URL danh mục của bạn vào sự kiện tương ứngBước 4: Lưu lại event