Hướng dẫn kích hoạt event Truy cập trang chủ

Để cài đặt event “Truy cập trang chủ”, bạn vui lòng xem hướng dẫn từ ảnh động sau:


Hoặc làm theo các bước hướng dẫn: 

Bước 1: Từ menu màn hình quản trị, click chuột vào “Cài đặt” chọn “Event tag”Bước 2: Tìm và chọn event có tên “Truy cập trang chủ” click biểu tượng edit của event “Truy cập trang chủ”


Bước 3: Nhập giá trị phù hợp cho event “Truy cập trang chủ”

Để nhập giá trị phù hợp với event Truy cập trang chủ, bạn thực theo hướng dẫn

- Bạn truy cập vào trang chủ trên website của bạn và copy toàn bộ URL trang chủ- Quay trở lại màn hình tùy chỉnh cửa sự kiện Truy cập trang chủ trên MePuzz, bạn dán text nội dung trên URL trang chủ của bạn vào sự kiện tương ứngLưu ý: Điều kiện trong event này để nội dung là "Bằng"

Bước 4: Lưu lại event