Tạo Form tư vấn chủ động theo hành vi, hành trình khách trên web

Để tạo form tư vấn chủ động, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình quản trị MePuzz, bạn nhấp chuột vào menu “Onsite Marketing", chọn “Form submission”Bước 2: Tại màn hình chiến dịch Form tư vấn, bạn nhấp chuột vào “Thêm mới”Bước 3: Tại màn hình thêm mới bạn chọn giao diện mẫu form muốn hiển thị

Bước 4: Tại hình hình thiết kế form, bạn tùy chỉnh, biên tập các trường nội dung trong form theo mong muốn của bạnBước 5: Lưu và kiểm tra hiển thị

Lưu ý: Để tìm hiểu ý nghĩa các thuật ngữ biên tập trong form tư vấn, bạn vui lòng xem thêm tại đây