Tạo tin Web push gửi định kỳ

Tạo tin Web push gửi định kỳ

Để tạo tin Web Push gửi định kỳ, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình menu của MePuzz, bạn nhấp chuột vào “Tin nhắn” chọn “Danh sách tin”


Bước 2: Tại màn hình danh sách tin nhắn, nhấp chuột vào “Thêm tin nhắn”


Bước 3: Tiếp theo, bạn chọn “Tin định kỳ”


Bước 4: Tại màn hình tạo tin nhắn, bạn nhập nội dung: đặt tên tin, tiêu đề, nội dung, hình ảnh. Bạn cũng có thể xem trước tin để kiểm tra xem tin đúng nội dung chưa

Bước 5: Chọn đối tượng, phân đoạn khách hàng gửi tin Web push

Bước 6: Chọn khoảng thời gian tự động gửi tin: Tin sẽ được gửi tự động theo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng

Bước 7: Lưu lại tin để gửi

Lưu ý: Các tin tự động định kỳ này, dựa vào đối tượng, phân đoạn khách hàng bạn tạo để gửi tự động theo khoảng thời gian bạn chọn

Để tạo thêm đối tượng mới, phân đoạn khách hàng mới. Bạn xem thêm hướng dẫn tại đây