Hướng dẫn kích hoạt event Xem giá sản phẩm 5s, 10s, 15s

Để xem hướng dẫn cài đặt event “Xem giá sản phẩm 5s”, bạn vui lòng xem ảnh động sau:Hoặc làm theo các bước hướng dẫn: 

Bước 1: Từ menu màn hình quản trị, click chuột vào “Cài đặt” chọn “Event tag”Bước 2: Tìm và chọn event có tên “Xem giá sản phẩm 5s” click biểu tượng edit của event “Xem giá sản phẩm 5s”Bước 3: Nhập giá trị phù hợp cho event “Xem giá sản phẩm 5s”

Để nhập giá trị phù hợp với event Xem giá sản phẩm 5s, bạn thực theo hướng dẫn

- Bạn truy cập vào chi tiết sản phẩm trên website của bạn- Tại giá sản phẩm, bạn click chuột phải 🡪Kiểm tra- Khi đó, nội dung bạn cần được xác định khi dòng code chứa toàn bộ giá sản phẩm

Ví dụ như trường hợp bên dưới, giá trị xác định được là “price”- Quay trở lại màn hình tùy chỉnh của sự kiện “Xem giá sản phẩm 5s” trên MePuzz, bạn dán text nội dung code của bạn vào sự kiện tương ứngBước 4: Lưu lại event

Lưu ý: Đối với sự kiện Xem giá sản phẩm 10s và 15s, bạn làm theo tương tự sự kiện Xem giá sản phẩm 5s.