Ý nghĩa các trường nội dung trong soạn thảo nội dung tin nhắn

Ý nghĩa các trường nội dung trong soạn thảo nội dung tin nhắn web push

Tên tin nhắn: Tên chiến dịch tin nhắn tương ứng với nội dung tin mà bạn muốn gửi

Tiêu đề tin nhắn: Là Nhập thông điệp, nội dung chính về sản phẩm mà bạn muốn khách hàng đọc được. Tiêu đề có số ký tự tối đa là 35 ký tự, trên thiết bị Macbook hiển thị tối đa 25 ký tự.

Nội dunng tin nhắn: Là  phần mô tả giải thích thêm về sản phẩm và bổ sung cho tiêu đề tin nhắn. Số ký tự mô tả nội dung tin nhắn tối đa trên mobile là 55 ký tự

Trang đích: Là đường link liên kết đến trang nội dung mà bạn muốn khách hàng xem ( website, sản phẩm, bài viết,…)

Ảnh logo kích thước 192×192(px): Hình ảnh vuông, logo thương hiệu khi hiển thị

Ảnh banner 360×240(px): Hình ảnh nền chứa nội dung liên quan

Thời gian tối đa cho phép người dùng nhận được tin Notification khi không kết nối internet: Khi người dùng không có kết nối internet trên điện thoại hoặc thiết bị công nghệ khác như laptop, máy tính bảng,… thì sau khoảng thời gian bạn từ 3 giờ đến 3 ngày tin sẽ tự động xóa và khách hàng sẽ không nhận được tin nữa.

Nút hành động: Là nút được hiển thị cùng tin nhắn tới khách hàng. bạn có thể ghi thêm một một dòng Text, sau đó thêm icon và chèn 1 đường link dẫn đến trang. Khi khách hàng nhấn vào dòng text, đường link sẽ dẫn khách hàng đến trang web chưa nội dung cụ thể. Sau đó click “thêm nút” để hoàn thành.

Đối tượng gửi tin: Là đối tượng bạn tạo khi gửi tin Web Push. Đối tượng này được tạo tùy thuộc vào chiến dịch và mục tiêu chiến dịch riêng.

Thời gian gửi: Thời gian gửi tin tùy theo bạn chọn, nếu bạn muốn khách nhận tin ngay thì chọn mốc thời gian trễ hơn so với thời gian hiện tại sau đó bấm gửi tin. Tin nhắn sẽ được gửi tới khách hàng theo đúng thời gian bạn chọn.

Utm_source: Source mặc định để theo dõi hiệu quả khi bạn gửi tin. Bạn cũng có thể thay đổi source mặc định này theo utm_source bạn mong muốn

Sự kiện phát sinh: là sự kiện hành vi khách đang tương tác theo thời gian thực như: Khách vừa đến trang giỏ hàng, khách đang xem sản phẩm…

Thời gian phát sinh sự kiện: Thời gian được tính bằng phút, số phút khách hàng nhận được tin khi phát sinh sự kiện đang tương tác như: Sau 1 phút, 2 phút… tối đa 720 phút.