Hướng dẫn tạo tin Push Onsite từ thư viện nội dung

Việc tạo tin Push Onsite từ thư viện nội dung sẽ giúp bạn tạo chiến dịch khuyến mãi, chương trình ưu đãi hay các sự kiện marketing dễ dàng và tiện lợi hơn. Để tạo được tin, bạn thực hiện theo các bước sau

Bước 1: Tạo thư viện nội dung

Để tạo thư viện nội dung, bạn vui lòng xem thêm "Hướng dẫn tải nội dung lên thư viện Push Web, Push Onsite" tại đây.

Bước 2: Tại màn hình quản trị MePuzz, bạn chọn menu “Tin nhắn” 🡪“Danh sách tin nhắn”

Bước 3: Tại màn hình Danh sách tin nhắn, bạn nhấn chọn “Thêm tin nhắn”

Bước 4: Tại đây, bạn lựa chọn “Push Onsite”

Bước 5: Sau khi chọn loại tin nhắn, màn hình sẽ hiện lên nội dung “Thiết kế”, bạn nhấn chọn “Nội dung tự động”

Bước 6: Tại nội dung “Thiết kế”, bạn tùy chỉnh, lấy tự động theo các trường trong thư viện nội dung dựa trên mong muốn của bạn.


Bước 7:
Sau khi thiết lập hiển thị xong, bạn nhấn chọn “Cài đặt” để cài đặt chi tiết tin push onsiteBước 8:
Sau khi thiết kế và cài đặt xong, bạn chọn “Lưu” và kiểm tra hiển thị.

 

Để tạo tin Web Push gửi từ thư viện, bạn vui lòng Xem thêm “Hướng dẫn tạo tin Web Push gửi từ thư viện” tại đây.