Giới thiệu kênh Marketing của MePuzz

Các kênh marketing của MePuzz được định nghĩa như một phương tiện để truyền tải thông điệp hoặc các hành động tương tác đến khách hàng, ví dụ như người làm marketing có thể gửi thông điệp đến khách hàng bằng Thông báo Web push Notification, Email, SMS, v.v.

MePuzz hỗ trợ nhiều kênh marketing để giúp người làm marketing thu hút khách hàng của họ qua các điểm tiếp xúc có liên quan nhất

Hiện tại MePuzz hỗ trợ các kênh như sau:

 

Tên kênh

Mô tả kênh

Web Push

Được sử dụng để gửi thông báo trình duyệt tới các trang web Máy tính để bàn & Di động của bạn trên các trình duyệt được hỗ trợ

E-mail

Được sử dụng để gửi email cho khách hàng

SMS

Được sử dụng để gửi SMS đến khách hàng

Onsite Marketing

Được sử dụng để hiển thị thông báo bật lên / khảo sát hoặc tạo khách hàng tiềm năng bên trong trang web Máy tính để bàn hoặc thiết bị di động khi người dùng đang sử dụng trang web

Thẻ nội dung

Được sử dụng để hiển thị thông báo bên trong nguồn cấp dữ liệu có thể được nhúng vào trang web của bạn

Kết nối

Được sử dụng để tích hợp và gửi dữ liệu đến bất kỳ kênh / đối tác hoặc công cụ bên thứ 3 nào khác mà bạn muốn chuyển tiếp dữ liệu hoặc kích hoạt tương tác qua lại giữa nền tảng công nghệ

Cá nhân hóa web

Được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng khi họ đến và sử dụng trang web của bạn