Hướng dẫn tạo chiến dịch Email Marketing

Trong hướng dẫn lần này, MePuzz hướng dẫn Quý khách cách thức tạo chiến dịch, bản tin Email Marketing gửi tới khách hàng.

Để tạo chiến dịch, bản tin Email gửi tới khách hàng, Quý khách vui lòng làm theo bước sau:

Bước 1: Tại màn hình chiến dịch, Quý khách chọn “Create & send new campaign” hoặc tại Menu màn hình mail, Quý khách nhấp chuột vào “New campaign”

Bước 2: Tại màn hình tạo chiến dịch Email, Quý khách cấu hình nội dung Email gửi gồm

Lựa chọn giao diện Templace email: Quý khách có thể lựa chọn giao diện email mặc định đã tạo và lưu trong thư viện giao diện Email. Nếu Quý khách không chọn giao diện có sẵn, Quý khách có thể nhập giao diện sau.

  • Subject (Viết tiêu đề email): Nhập tiêu đề Email gửi tới khách hàng. Lưu ý Tiêu đề Email hiệu quả nên dưới 55 ký tự)
  • From name: Tên thương hiệu hiển thị khi khách nhận Mail. Thường sẽ nhập tên sản phẩm, tên thương hiệu
  • From email: Email gửi tới khách hàng. Mặc định sẽ lấy email tạo tài khoản khi sử dụng dịch vụ Mail MePuzz
  • Reply to email: Địa chỉ Mail khách trả lời lại. Mặc định sẽ lấy email tạo tài khoản khi sử dụng dịch vụ Mail MePuzz
  • Nhập nội dung email gửi: Quý khách thiết kế giao diện email, xuất file HTML giao diện và nhập trình soạn thảo nội dung
  • Attachments: Đính kèm file trong email
  • Track opens: Đo lường tỷ lệ mở
  • Track clicks: Đo lường tỷ lệ click từ email

 

Bước 3: Nhấp chuột vào “Save & Next”

Bước 4: Chọn danh sách email gửi

Tại bước này, Quý khách có thể gửi test tới mail của mình để kiểm tra lại nội dung email

Sau khi gửi test, Quý khách cấu hình lựa chọn danh sách mail và hẹn giờ theo bước sau

Choose your lists & segments: Chọn danh sách email gửi: Chọn nhiều danh sách bằng cách kéo chuộn chọn tất cả hoặc, nhấn phím “ctrl + nhấp chuột” vào danh sách muốn chọn.

Segment: Hành vi khách hàng tương tác với hành động đặt hàng như: Khách mua hàng từ ngày 01 – 30/04 hay như khách mua hàng gần nhất

 

Bước 5: Gửi Email và hẹn giờ

Quý khách có thể gửi ngay bằng cách nhấp chuột vào “Send newsletter now!”

Nếu Quý khách muốn hẹn giờ, Quý khách nhấp chuột vào “Schedule this campaign?” và cấu hình giờ gửi đi