Hướng dẫn kích hoạt event Đọc tin tức

Để cài đặt event Đọc tin tức, bạn xem các bước thực hiện từ ảnh động sau:Hoặc làm theo các bước hướng dẫn: 

Bước 1: Từ menu màn hình quản trị, click chuột vào “Cài đặt” chọn “Event tag”


Bước 2: Tìm và chọn event có tên “Đọc tin tức” click biểu tượng edit của event “Đọc tin tức”


Bước 3: Nhập giá trị phù hợp cho event “Đọc tin tức”

Để nhập giá trị phù hợp với event Đọc tin tức, bạn thực theo hướng dẫn

- Bạn truy cập vào danh mục tin tức trên website của bạn và copy nội dung URL tương ứng

  •  Ví dụ như: https://sevenam.vn/blogs/xu-huong-tin-tuc


- Quay trở lại màn hình tùy chỉnh cửa sự kiện Đọc tin tức trên MePuzz, bạn dán text nội dung trên URL danh mục của bạn vào sự kiện tương ứng


Bước 4: Lưu lại event