Hướng dẫn chỉnh sửa Chiến dịch Recommendation dạng chuông thông báo

Để edit chiến dịch Recommendation dạng chuông thông báo, bạn xem hướng dẫn sau đây:Hoặc bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại trang tổng quan ứng dụng trên MePuzz, bạn nhấn chọn “Onsite Marketing” Bước 2: Tại màn hình hiển thị, bạn tiến hành các bước cài đặt chỉnh sửa nội dung phù hợp và thêm danh sách sản phẩm (nếu có) dựa theo mong muốn ban đầu.

Để nội dung Chuông thông báo được hiển thị trên Website, bạn đưa trạng thái về “Hiển thị”.Bước 3: Bạn nhấn chọn “Lưu” để cập nhật nội dung đã được thay đổi.

Để Tạo chiến dịch Recommendation dạng Chuông thông báo, bạn vui lòng xem thêm hướng dẫn tại đây.