Hướng dẫn tải danh mục sản phẩm website lên MePuzz

Danh mục sản phẩm trên MePuzz là phần quản lý các thông số sản phẩm trên website của bạn. MePuzz sẽ cập nhật các thuộc tính sản phẩm của bạn như
Tiêu đề sản phẩm

Giá bán

Giá giảm
Màu sắc

Quà tặng

% giảm giá

Ưu đãi đặc biệt

Thuộc tính khác: Tùy thuộc vào mong muốn bạn muốn tải lên MePuzz

MePuzz có 3 cách thức tải sản phẩm gồm

  • Tải sản phẩm bằng file excel mẫu của MePuzz: Bạn biên tập sản phẩm muốn tải lên theo file Excel
  • Tải sản phẩm bằng link feed Produce sản phẩm: Đây là dạng thông dụng do bạn có thể sử dụng sẵn link feed bạn đang chạy quảng cáo Google Shopping hoặc Facebook ads
  • Tải tự động sản phẩm trên web: Bạn cấu hình để MePuzz tự động tải sản phẩm của bạn về

Để tải sản phẩm lên MePuzz bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại menu của MePuzz, bạn nhấp chuột “Cài đặt” chọn “Sản phẩm”Bước 2: Tại màn hình quản lý sản phẩm, bạn nhấp chuột lựa chọn cách thức tải sản phẩm lên MePuzz

Bước 3: Kiểm tra lại sản phẩm đã tải lên MePuzz