Hướng dẫn tải danh mục sản phẩm lên MePuzz

Hướng dẫn tải danh mục sản phẩm lên MePuzz

Để tải danh mục sản phẩm, bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:
Bước 1: Tại trang tổng quan, bạn nhấn chọn "Cài đặt" → "Danh mục"Bước 2: Để thêm danh mục mới, bạn nhấn chọn "Thêm mới"


Bước 3: Nhập tên danh mục và nhấn "Lưu"