Tạo đối tượng, phân đoạn khách hàng gửi tin

Tạo đối tượng, phân đoạn khách hàng gửi tin

Trong quá trình tạo tin nhắn gửi theo thời gian, bạn có thể lựa chọn đối tượng khách hàng cụ thể để gửi tin đến.

Để tạo đối tượng khách hàng gửi tin, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình soạn thảo tin nhắn, bạn nhấp chuột vào “Tạo đối tượng”

Bước 2: Tại màn hình tạo đối tượng, bạn đặt tên đối tượng, chọn đối tượng theo các thiết bị, vị trí mong muốn

Bước 3: Tại màn hình tạo đối tượng, bạn chọn đối tượng cụ thể. Đối tượng đó có thể là tất cả khách hàng đồng ý nhận tin, khách hàng có hành vi như xem sản phẩm, thêm giỏ hàng, không mua hàng

Bước 4: Lưu lại đối tượng

Để tạo đối tượng, bạn có thể vui lòng xem thêm hình ảnh động hướng dẫn phía dưới: