Hướng dẫn chỉnh sửa Chiến dịch Countdown

Để edit chiến dịch Countdown, bạn xem hướng dẫn dưới đây:Hoặc bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại trang tổng quan ứng dụng trên MePuzz, bạn nhấn chọn “Onsite Marketing” 🡪 “CountdownBước 2: Bạn tìm Countdown muốn chỉnh sửa và chọn icon 🖉 để có thể cập nhật nội dung thay đổi.Bước 3: Màn hình của bạn sẽ hiện lên nội dung về Thiết kế và Cài đặt. Tại đây, bạn tiến hành chỉnh sửa dựa theo mong muốn.Để nội dung Countdown được hiển thị trên trang website, bạn đưa trạng thái về chế độ “Hoạt độngBước 4: Bạn nhấn chọn “Lưu” để cập nhật nội dung đã được thay đổi.

Để Tạo chiến dịch Countdown, bạn vui lòng xem thêm hướng dẫn tại đây.