Tạo chiến dịch Product Card

Product Card là tiện ích hiển thị trên website dưới dạng Notification Stick Bar. Các sản phẩm sẽ hiển thị và lướt qua lại nhau giúp tăng tương tác cho khách hàng đang truy cập website.

Với chiến dịch Product card, bạn có gợi ý những sản phẩm khách đang quan tâm, yêu thích, sản phẩm đang có giảm giá ưu đãi để khách dễ dàng lựa chọn

Để tạo chiến dịch Product card, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại menu của MePuzz, bạn nhấp chuột vào “Onsite Marketing”, chọn “Product card”Bước 2: Tại màn hình Product Card, bạn nhấp chuột vào “Thêm chiến dịch”

Bước 3: Tại màn hình thêm chiến dịch, bạn biên tập, tùy chỉnh trường thông tin hiển thịBước 4: Lưu lại và kiểm tra hiển thị

Lưu ý:

Để tìm hiểu ý nghĩa các trường nội dung trong chiến dịch Product caeed, bạn vui lòng xem thêm phần giải thích ý nghĩa tại đây

Bước 5:  Sau khi biên tập xong chiến dịch, nội dung chiến dịch sẽ được hiển thị trong mục "Nội dung".
Sau đó, bạn tiến hành bước thêm sản phẩm. 
Với trường hợp ít sản phẩm, bạn nhấn chọn "Thêm sản phẩm"
Với trường hợp có nhiều sản phẩm, bạn Chọn tệp để tải danh sách sản phẩm lên (tương tự file danh sách sản phẩm mẫu) 🡪 "Tải lên"