Phân tích hoạt động người dùng trên website

Bạn có thể theo dõi tất cả hoạt động của người dùng trên trang web của mình (cả máy tính để bàn và thiết bị di động) và lập bản đồ liền mạch hoạt động của người dùng trên trang web của bạn thông qua SDK Web (API Javascript) của chúng tôi. Bằng cách này, bạn nhận được thông tin về hành vi của người dùng khi người dùng đang hoạt động trên trang web của bạn và có thể nhắm mục tiêu người dùng của bạn hiệu quả hơn trên các kênh.

Để có được dữ liệu tốt nhất từ ​​việc tích hợp web của bạn, phần cài đặt, cấu hình của bạn phải đảm bảo những điều sau:

Cài đặt SDK Web MePuzz trên web

Website của bạn đã cài đặt Google tag manger và kích hoạt bộ cài mặc định sự kiện Google tag manager của MePuzz hoặc bộ cài mặc định trên MePuzz