Hướng dẫn chỉnh sửa Chiến dịch Product Card

Để edit chiến dịch Product Card, bạn xem hướng dẫn dưới đây:Hoặc bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại trang tổng quan ứng dụng trên MePuzz, bạn nhấn chọn “Onsite Marketing” 🡪 “Product CardBước 2: Bạn tìm product card mình muốn chỉnh sửa và nhấn chọn icon 🖉 để chỉnh sửa thông tin.Bước 3: Màn hình của bạn sẽ hiện lên nội dung về Thuật toán, Thiết kế và Cài đặt. Tại đây, bạn tiến hành chỉnh sửa dựa theo mong muốn.Để nội dung Product Card được hiển thị trên trang website, bạn đưa trạng thái về chế độ “Hoạt động


Bước 4: Bạn nhấn chọn “Lưu” để cập nhật nội dung đã được thay đổi.

Để Tạo chiến dịch Product Card, bạn vui lòng xem thêm hướng dẫn tại đây.