Hướng dẫn chỉnh sửa tính năng Navigation

Để edit tính năng Navigation, bạn xem ảnh động dưới đây:Hoặc bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tại trang tổng quan trên MePuzz, bạn nhấn chọn “Onsite Marketing” 🡪 “NavigationBước 2: Tại Navigation cần chỉnh sửa, bạn nhấn chọn biểu tượng 🖉 để cập nhật nội dung.
Bước 3: Sau khi màn hình hiển thị nội dung Cài đặt, bạn tiến hành chỉnh sửa nội dung dựa theo mong muốn hiển thị.
Bạn đưa Trạng thái thành “Hiển thị” để Navigation được hiển thị trên website.Bước 4: Bạn nhấn chọn “Lưu” để kết thúc bước edit tính năng Navigation.

Để sử dụng tính năng Navigation, bạn xem hướng dẫn tại đây.