Hướng dẫn kích hoạt event Click ảnh sản phẩm

Để cài đặt event Click ảnh sản phẩm, bạn xem các bước thực hiện từ ảnh động sau:Hoặc làm theo các bước hướng dẫn: 

Bước 1: Từ menu màn hình quản trị, click chuột vào “Cài đặt” chọn “Event tag”Bước 2: Tìm và chọn event có tên “Click ảnh sản phẩm” click biểu tượng edit của event “Click ảnh sản phẩm”Bước 3: Nhập giá trị phù hợp cho event “Click ảnh sản phẩm”

Để nhập giá trị phù hợp với event Click ảnh sản phẩm, bạn thực theo hướng dẫn

- Bạn truy cập vào chi tiết sản phẩm trên website của bạn- Tại ảnh sản phẩm, bạn click chuột phải 🡪Kiểm tra- Khi đó, nội dung bạn cần được xác định khi dòng code chứa toàn bộ ảnh sản phẩm.

Ví dụ như trường hợp bên dưới, giá trị xác định được là “preview_image”- Quay trở lại màn hình tùy chỉnh của sự kiện “Click ảnh sản phẩm” trên MePuzz, bạn dán text nội dung code của bạn vào sự kiện tương ứngBước 4: Lưu lại event