Trang tổng quan, Bảng điều khiển

Trang tổng quan, Bảng điều khiển

Trang tổng quan cung cấp tất cả các thông tin quan trọng và cần thiết để sử dụng hàng ngày cho người làm marketing. Xem nhanh các chỉ số Chính cho thấy chỉ số sử dụng, mức độ tương tác và hiệu suất của các chiến dịch

Tổng quan các chỉ số chínhThống kê tổng quan các số liệu hiệu quả theo thời gian gồm

Lượt hiển thị

Lượt Click

Tỷ lệ CTR

Khách hàng chuyển đổi tiềm năng

Các dữ liệu về lượng người đồng ý nhận thông báo Web push, lượng click gần nhất trong 15 ngày gần đây

Thống kê theo thiết bị, trình duyệt đang sử dụng

Thống kê hiệu quả các chiến dịch

 

Thống kê hiệu quả chiến dịch marketing, tương tác với khách hàng trong một khoảng thời gian. Dựa vào các số liệu này, giúp marketing phân tích đánh giá và có được đề xuất tối ưu, thay đổi để có được hiệu quả hơn.

Thống kê các sự kiện

Là những chỉ số phân tích số lượng sự kiện khách tương tác trên website

Khách truy cập mới

Khách truy cập cũ

Khách xem sản phẩm

Khách mua hàng

Và các sự kiện được tùy chỉnh cài đặt thêm