Tạo kịch tập hành vi Segment khách hàng xem nội dung, sản phẩm trên website

Để tạo tập khách hàng theo hành vi khách xem nội dung trên website, Quý khách vui lòng thực hiện theo bước sau

Bước 1: Tại màn hình quản lý danh sách email. Quý khách nhấp chuột vào danh sách email muốn tạo Tập hành vi Segment

Bước 2: Tại màn hình danh sách email, Quý khách nhấp chuột vào “Segment”

Bước 3: Tại màn hình Segment, Quý khách nhấp chuột “Create a new segment”

Bước 4: Tại màn hình Tạo Segment, Quý khách chọn điều theo hành vi và lưu đối tượng lại