Tạo chiến dịch Recommendation giới thiệu sản phẩm

Recommendation là công cụ đề xuất giới thiệu của MePuzz để hiển thị cho mỗi khách truy cập chính xác những gì họ có khả năng quan tâm nhất, sử dụng các dự đoán thu thập được từ dữ liệu khách hàng tương tác trên website. Làm hài lòng khách hàng với Recommendation thông minh đến khi họ tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm.

Đây là tính năng rất hữu ích với website tăng tương tác khách hàng ở trên web nhiều hơn, lâu hơn qua đó giúp tối ưu chuyển đổi, tăng thêm đơn hàng.

Để tìm hiểu thêm về Recommendation, bạn vui lòng xem thêm tại đây

Tạo chiến dịch Recommendation dạng banner

Để tạo chiến dịch Recommendation dạng banner, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại menu quản trị của MePuzz, bạn nhấp chuột vào “Onsite Marketing”, chọn “Recommendation”, sau đó chọn “Banner”

Bước 2: Tại màn hình chiến dịch Recommendation, bạn nhấp chuột vào “Thêm chiến dịch”Bước 3: Tại màn hình thiết kế và cấu hình hiển thị Recommendation, bạn nhập các thông tin tại trường nội dung, tùy chọn các thuộc tính sản phẩm.

Bước 4: Lưu lại và kiểm tra hiển thị

Lưu ý:

Để tìm hiểu ý nghĩa các trường nội dung trong chiến dịch Recommendation, bạn vui lòng xem thêm phần giải thích ý nghĩa tại đây

Để hiển thị được sản phẩm khi khách truy cập website, bạn vui lòng xem hướng dẫn cấu hình tải sản phẩm lên hệ thống MePuzz tại đây

Tạo chiến dịch Recommendation dạng nhúng HTML trên web

Để tạo chiến dịch Recommendation dạng nhúng HTML, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại menu quản trị của MePuzz, bạn nhấp chuột vào “Onsite Marketing”, chọn “Recommendation”, sau đó chọn “Dạng nhúng”

Bước 2: Tại màn hình chiến dịch Recommendation, bạn nhấp chuột vào “Thêm chiến dịch”Bước 3: Tại màn hình thiết kế và cấu hình hiển thị Recommendation, bạn nhập các thông tin tại trường nội dung, tùy chọn các thuộc tính sản phẩm.

Bước 4: Lưu lại các thiết lập

Bước 5: Copy mã nhúng HTML gửi cho kỹ thuật website của bạn nhúng lên vị trí muốn hiển thị trên webLưu ý:

Để tìm hiểu ý nghĩa các trường nội dung trong chiến dịch Recommendation, bạn vui lòng xem thêm phần giải thích ý nghĩa tại đây

Để hiển thị được sản phẩm khi khách truy cập website, bạn vui lòng xem hướng dẫn cấu hình tải sản phẩm lên hệ thống MePuzz tại đây

Tạo chiến dịch Recommendation dạng chuông thông báo

Để tạo chiến dịch Recommendation dạng nhúng HTML, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại menu quản trị của MePuzz, bạn nhấp chuột vào “Onsite Marketing”, chọn “Recommendation”, sau đó chọn “Chuông thông báo”Bước 2: Tại màn hình thiết kế và cấu hình hiển thị chuông thông báo, bạn nhập các thông tin tại trường nội dung, biên tập link nội dung, hình ảnh muốn hiển thị

Bước 3: Lưu lại và kiểm tra hiển thị