Hướng dẫn tải file feed sản phẩm

1. Tải feed sản phẩm với nhiều nội dung

Bước 1: Tại trang chủ của ứng dụng, bạn nhấn chọn “Cài đặt🡪Sản phẩmBước 2: Sau khi chọn được kho nội dung theo mong muốn của bạn, màn hình sẽ hiện thông tin như sau: Trường hợp có nhiều nội dung: bạn nhấn chọn Tải xuống file mẫu và điền nội dung theo mẫu có sẵn. Sau khi có hoàn thành nội dung theo file Excel (hoặc CSV), bạn nhấn Chọn tệp 🡪 Tải lên.Trường hợp có ít nội dung (khoảng 2 – 3 nội dung): bạn có thể chọn Tải nội dung lên hoặc nhấn chọn “Thêm mớiSau khi chọn “Thêm mới”, bạn điền các thông tin cần thiết cho nội dung như Tên sản phẩm, Link sản phẩm, Ảnh, Danh mục, … Sau đó, bạn nhấn “Tạo” để cập nhật thông tin thêm mới2. Tải feed sản phẩm với ít nội dung

Bước 1:  Tại trang tổng quan, bạn nhấn chọn “Onsite Marketing🡪Recommendation”. Trong danh mục Recommendation, bạn nhận chọn Dạng banner, Dạng nhúng theo mong mốn của bạn.Bước 2: Sau đó, bạn nhấn chọn Thêm mới nội dungTại đây, bạn tùy chỉnh Thuật toán hiển thị, Thiết lập hiển thị và Cài đặt chi tiết. Sau khi hoàn thành các bước thiết lập cần thiết, bạn nhấn chọn “Lưu” thông tin.
Bước 3: Recommendation sẽ được hiển thị trong phần “Nội dung”. 

Đối với Danh sách sản phẩm biên tập, bạn nhấn chọn “Thêm sản phẩm”.Sau khi chọn “Thêm sản phẩm”, bạn điền các thông tin cần thiết cho sản phẩm như Tên sản phẩm, Link sản phẩm, Ảnh, … Sau đó, bạn nhấn “Tạo” để cập nhật thông tin thêm mới