Ý nghĩa, thuật ngữ trong chiến dịch Form tư vấn

Ý nghĩa, thuật ngữ trong chiến dịch Form tư vấn

Ý nghĩa trường nội dung trong tab “Thiết kế”

Tên: Nội dung trong trường này sẽ hiển thị ở vị trí trên cùng của Form, đây có thể là tên chương trình hoặc một tiêu đề nổi bật hiển thị với khách hàng

Mô tả: Nội dung mô tả, thông tin thêm, ưu đãi hiển thị phía sau trường “Tên”

Màu chữ tiêu đề: Chọn màu chữ muốn hiển thị cho trường nội dung “Tên”

Màu chữ mô tả: Chọn màu chữ muốn hiển thị cho trường nội dung “Mô tả”

Ảnh: Ảnh nền, ảnh bên phải, trái muốn hiển thị

Màu nền: Lựa chọn màu nền cho form hiển thị

Ghi chú: Nội dung được ghi chú thêm nằm ở phía dưới trường gửi thông tin tư vấn

Trường thông tin: Đây là các trường thông tin hiển thị ở Form tư vấn, bạn có thể tùy chọn trường theo mong muốn

 • Họ tên: Trường để khách hàng nhập họ tên khi gửi form tư vấn
 • Số điện thoại: Trường để khách hàng nhập số điện thoại khi gửi form tư vấn
 • Email: Trường để khách hàng nhập email khi gửi form tư vấn
 • Địa chỉ: Trường để khách hàng nhập địa chỉ khi gửi form tư vấn
 • Dạng văn bản nhiều dòng: Trường để khách hàng có thể nhập thêm nội dung dài khi gửi form tư vấn
 • Dạng danh sách sổ xuống: Trường để khách hàng tùy chọn nhiều lựa chọn theo danh sách sổ xuống khi gửi form tư vấn
 • Dạng chọn 1 lựa chọn: Trường để khách hàng lựa chọn 1 nội dung khi gửi form tư vấn
 • Dạng chọn nhiều lựa chọn: Trường để khách có thể nhập nhiều lựa chọn khi gửi form tư vấn

Nút hành động: Là Button để khách bấm vào khi đồng ý gửi form như: Đăng ký ngay, mua ngay

Hiển thị: Phần định dạng căn lề trái phải, trên dưới cho Form tư vấn

HTML, CSS: Phân có thể tùy chỉnh riêng theo thiết kế khách biệt cho Form tư vấn. Để tạo mẫu thiết kế theo tùy chỉnh riêng này, bạn có thể liên hệ MePuzz để nhận được hỗ trợ

Ý nghĩa trường nội dung trong tab “Cài đặt”

Chế độ hiển thị: Tần suất hiển thị của khi khách thỏa mãn điều kiện. Bạn tùy chọn hiển thị theo:

 • 1 lần/ngày: Xuất hiện 1 lần duy nhất trong ngày
 • Theo phiên: Khi khách hàng thảo mãn điều kiện theo hành vi sẽ hiển thị
 • Luôn hiển thị: Hiển thị liên tục khi khách trên website

Thiết bị: Lựa chọn thiết bị hiển thị trên Mobile, Máy tính hoặc cả Mobile và Máy tính

Cửa sổ trình duyệt: Lựa chọn hiển thị mở của sổ tab mới hay trong tab hiện tại

Hiển thị sau: Hiển thị sau bao nhiêu giây sau khi khách hàng thỏa mãn hiển thị

Đóng sau: Sẽ đóng lại sau bao nhiêu giây sau khi được hiển thị ra

Vị trí: Vị trí sẽ hiển thị trên webiste, gồm các vị trí

 • Popup: Cửa sổ Popup hiển thị trên web
 • Trên trái: Vị trí phía trên bên trái màn hình
 • Trên giữa: Vị trí phía trên ở giữa màn hình
 • Trên phải: Vị trí phía trên bên phải màn hình
 • Dưới trái: Vị trí phía dưới bên trái màn hình
 • Dưới giữa: Vị trí phía dưới ở giữa màn hình
 • Dưới phải: Vị trí phía dưới bên phải màn hình

Cách lề trên/dưới (Pixel): Căn lề căn chỉnh phía trên dưới màn hình

Cách lề trái/phải (Pixel): Căn lề căn chỉnh bên trái, phải màn hình

Khu vực hiển thị banner: Khuc vựa địa lý muốn hiển thị như: Hà Nội, Hồ Chí Minh…

Khu vực không hiển thị banner: Khuc vựa địa lý không muốn hiển thị như: Hà Nội, Hồ Chí Minh…

Đối tượng: Đối tượng, phân đoạn khách hàng theo hành vi, theo trải nghiệm khách hàng trên web muốn hiển thị

Utm Source: Utm được gắn vào link đích, nếu bạn muốn bỏ utm, bạn xóa bỏ Utm mặc định của MePuzz

Url hiển thị: Cho phép hiển thị trên URL nhất định, các URL cách nhau bằng dấu phẩy",")

Loại trừ URL: Loại trừ URL không muốn hiển thị, các URL cách nhau bằng dấu phẩy ",")

ID User hiển thị: Cho phép ID user bạn muốn hiển thị riêng, các ID user cách nhau bằng dấu phẩy",")

Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu hiển thị

Ngày kết thúc: Ngày kết thúc và không hiển thị

Trạng thái: Trạng thái chạy hoặc dừng chiến dịch